Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner

Lyssna

Denna handbok är tänkt som en vägledning och ett hjälpmedel för den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar praktiskt med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner.

Den kompletterar Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning (HSLF-FS 2015:4) med fördjupande fakta, kommentarer och uttalanden från förarbeten.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 110
Artikelnummer: 2008-101-7