I Jönköpings län har man lång erfarenhet av att arbeta med SMADIT. I det här faktabladet kan du läsa om utmaningar och framgångsfaktorer från socialtjänsten och polisen.

Relaterad läsning

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken