I slutrapporten av regeringsuppdraget Stärka tillgången till äldre antibiotika föreslår tre myndigheter gemensamt olika åtgärder för att stärka tillgången till ett brett sortiment av äldre antibiotika i Sverige.

Engelsk version av denna publikation: Strengthening access to off-patent antibiotics – Governmental assignment to strengthen access to off-patent antibiotics

Relaterad läsning

Tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika