Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen FHIFS 2010:2

Lyssna

FHIFS 2010:2

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 6 december 2010
  • Utkom från tryck: 29 december 2010
  • Gäller från och med: 1 januari 2011

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Statens folkhälsoinstitut
Publicerad:
Antal sidor: 2