Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum FHIFS 2010:3

Lyssna

FHIFS 2010:3

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 6 december 2010
  • Utkom från tryck: 29 december 2010
  • Gäller från och med: 1 januari 2011

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2