Stigmatisering vid ångestsyndrom i Sverige och internationellt

Lyssna

I det här faktabladet beskriver vi befolkningens attityder till personer med ångestsyndrom, både i Sverige och internationellt. Särskilt vanlig är föreställningen att ångesten är orsakad av personen själv och att man kan komma över sina problem genom att ta sig samman. Sådana föreställningar kan skapa problem för personer som har ångestsyndrom, eftersom den som stigmatiseras kan ta till sig attityderna. Självstigmatiseringen leder till skam- och skuldkänslor och kan göra att man undviker att söka hjälp i tid. För att minska stigmatisering behöver kunskapen om ångestsyndrom öka.

Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med psykisk hälsa på nationell, regional och lokal nivå samt verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa (till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård).

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23097