Suicidprevention 2017 – En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

Lyssna

Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Det omfattar det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Vi presenterar också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar.

Rapporten riktar sig till tjänstepersoner på Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionsfrågor. Den riktar sig även till tjänstepersoner och intressenter på regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 60
Artikelnummer: 03538-2017