Sverige förebygger alkohol, narkotika, dopning och tobak under covid-19-pandemin – Förändringar och jämlikhet i lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete under 2020

Lyssna

Många länsstyrelser uppgav att insatserna inom ANDT-samordningen och tillsynsverksamheten minskade under 2020 som en konsekvens av covid-19-pandemin. Nästan alla bedömde att arbetet ställdes om. En majoritet av kommunerna uppgav att ANDT-insatserna minskade. Med det finns inget mönster i inställda insatser som kan kopplas till kommunernas sociodemografi, det vill säga utbildnings- och inkomstnivåer eller befolkningsstorlek. Det var däremot vanligare att kommuner med mer resurser och en mer gynnsam sociodemografisk situation uppgav att det hade ställt om sin verksamhet. Det visar denna rapport baserad på data från Länsrapportens undersökning där länsstyrelser, kommuner och stadsdelar bedömer hur deras hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete påverkades av pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder under 2020.

Många insatser inom ANDT-området syftar till att främja hälsa och bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. Därför riskerar en minskning av insatser att särskilt drabba grupper med högre risk för ohälsa, om det inte samtidigt finns förutsättningar för att ställa om verksamheten.

Denna rapport bidrar till förståelse för vilka insatser och målgrupper som berörts och kan användas för att utveckla och planera fortsatt regionalt och lokalt ANDT-förbyggande arbete och arbete inom tillsynsverksamheter med stärkt fokus på jämlikhet i hälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21045