Sverige – Fysisk aktivitet faktablad 2021

Lyssna

Detta faktablad ger en lägesbild kring Sveriges arbete med att främja fysisk aktivitet. Faktabladen ger en övergripande bild av vilka sektorer i samhället som är involverade i arbetet och hur skola, idrott, samhällsplanering, olika styrdokument och arbetssätt hjälper till att få fler att röra på sig mer. Syftet är att visa på bredden av insatser som finns och behövs, där flera delar av samhället har en viktig roll i arbetet.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med att öka människors fysiska aktivitet.

Faktabladet är en svensk översättning av det svenska exemplaret av WHO Europa och EU-kommissionens 27 nationella faktablad.

Kunskapen är sammanställd utifrån EU:s rådsrekommendationer för fysisk aktivitet och har tagits fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Boverket, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån, Riksidrottsförbundet, och Sveriges kommuner och regioner.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 7
Artikelnummer: 23113