Synen på psykisk ohälsa och suicid – En befolkningsundersökning om kunskaper och attityder

Lyssna

Rapporten presenterar resultatet av en befolkningsundersökning om kunskaper och attityder till psykisk ohälsa och suicid. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i attityder, beroende på vilken egenskap eller vilket tillstånd som bedöms. Men attityderna varierar även med ålder, kön och erfarenhet av psykisk ohälsa hos den som svarar. En stor majoritet av befolkningen anger även att de tror att psykisk ohälsa gör det svårare i många viktiga områden av livet, så som att få anställning och att bilda familj. Samtidigt svarar nästan två av fem att de själva har erfarenhet av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan ha varierande innebörd, men de flesta förknippade ordet med depression, ångest, stress och att må dåligt. Rapporten vänder sig till yrkesverksamma på kommunal, regional och nationell nivå. Särskilt användbart kan underlaget vara för dig som arbetar med psykisk hälsa, suicidprevention, jämlikhets- eller rättighetsfrågor.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21134