Systemanalytisk metod tillämpad på området livsmedelskonsumtion

Lyssna

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att analysera problem och hitta lösningar. Dagens livsmedelskonsumtion bidrar både till stor ohälsa och påverkan på miljö och klimat.

I den här rapporten beskriver vi hur vi i ett pilotprojekt har testat att tillämpa en systemanalytisk metod på några avgränsade områden inom livsmedelskonsumtion.

Med systemanalytisk metod som verktyg kan vi illustrera ett system och göra det begripligt. Metoden kan till exempel hjälpa till att:

  • få syn på och beskriva komplexiteten och oordningen
  • synliggöra relationer genom att koppla ihop flera orsaker och orsakskedjor
  • formulera nya hypoteser
  • stödja utvecklingen av policyer, insatser eller utvärderingar.

Vår livsmedelskonsumtion är en del av livsmedelssystemet, som innefattar många olika delar, allt från produktion, förpackningssystem och transporter till matmiljön, som pris, utbud eller marknadsföring av livsmedel. Även olika typer av drivkrafter har betydelse i systemet, exempelvis politiska, ekonomiska, sociokulturella eller teknologiska. Det är samspelet mellan systemets olika delar som påverkar hur livsmedelskonsumtionen utvecklas över tid och hur den i sin tur påverkar den matrelaterade hälsan eller andra utfall.

Rapporten är bitvis av teknisk natur och har ett fackligt språk och är tänkt att inspirera aktörer att använda systemanalytiska metoder för att finna lösningar på komplexa problem. Vidare har rapporten även bidragit till kunskapsutveckling inom området livsmedelskonsumtion.

Bilagor

Du som vill ta del av bilagorna i rapporten kan beställa dessa som pdf. Ange artikelnummer 23232 och publikationens titel "Systemanalytisk metod tillämpad på området livsmedelskonsumtion".

info@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23232