Tecken på allvarlig infektion hos barn – Bakgrundsdokumentation

Lyssna

Allvarliga och mer ovanliga infektioner kan debutera utan specifika organtecken vilket ställer stora krav på den enskilde bedömaren, oavsett om det gäller vid besök på vårdenhet eller vid telefonrådgivning. Kunskap om tecken på allvarlig infektion är avgörande för att barn ska få adekvat och snabb handläggning.

Detta är bakgrundsdokumentationen till kunskapsunderlaget Tecken på allvarlig infektion hos barn. Här beskrivs de tecken som är allvarliga och som varnar för om ett barn behöver remitteras till barnläkare eller barnakut.

Den primära målgruppen för dokumentet Tecken på allvarlig infektion hos barn är läkare och sjuksköterskor i öppenvård samt inom telefonrådgivning där erfarenheter av allvarliga infektioner kan vara liten på grund av låg förekomst.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 14002