Teststrategi för covid-19 under 2021

Lyssna

Rapporten beskriver den nationella strategiska inriktningen för 2021 när det gäller testning för pågående respektive genomgången covid-19. Målgruppen är beslutsfattare inom region och kommun för anpassning av förutsättningar inom respektive region.

Teststrategin ger stöd för nya sätt att bredda testningen i landet, exempelvis genom screening med antigentester eller utökad testning i samband med utbrott. På så sätt ges ytterligare möjligheter att minska smittspridningen i samhället.

Version 1. 2021-03-24

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 21056