This report summarizes the influenza A(H1N1)2009 pandemic in Sweden between April 24, 2009 and May 23, 2010. The report is published by the Swedish National Influenza Centre as part of its reporting to the World Health Organization (WHO). The report is based on data from the various surveillance systems used during the pandemic. The systems are presented in some detail to facilitate the reader’s understanding of the quality of the presented data.

In Swedish

Rapporten beskriver rapporteringssystem, influensaaktivitet och karakterisering av influensavirus i Sverige under pandemisäsongen 2009/2010. Sammanfattningsvis presenterar den metoder för Smittskyddsinstitutets (SMI) insamling av influensadata under pandemin. Resultat och analyser presenteras i första hand i figurer, tabeller och diagram, och kommenteras i löpande text. Mikrobiologisk diagnostik och genetiska analyser presenteras relativt detaljerat, eftersom huvuduppdraget för ett nationellt influensacenter är att följa influensavirusutvecklingen virologiskt och förse WHO:s Europeiska referenslaboratorium med nationella influensastammar. Detta är en återrapportering till Världshälsoorganisationen (WHO) som SMI gjort i rollen som nationellt influensacenter och den är därför skriven på engelska.