Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta (Dari)

Lyssna

Ett faktablad på dari till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta i det svenska vaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga. Att vaccinera sig är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna.

Svensk version: Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta

Via länken finns även faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23179-3