Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund (ukrainska)

Lyssna

Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga. Att vaccinera sig är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna.

Svensk version: Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

Via länken finns även faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 21058-7