Tillgänglighet till antibiotika – Återrapportering av regeringsuppdrag

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och TLV har utrett olika modeller för att säkerställa tillgängligheten till antibiotika av särskilt medicinskt värde i Sverige. Olika modeller för definition av antibiotika, möjliga ekonomiska ersättningsmodeller, modeller för lagerhållning och distribution samt modeller för rationell användning och uppföljning har identifierats och analyserats. I rapporten föreslås att en pilotstudie ska genomföras för att testa de modeller som rekommenderas i utredningen. Studien föreslås starta omgående.

Rapporten är framtagen som en del i det regeringsuppdrag som myndigheterna har fått gällande att säkerställa tillgänglighet till antibiotika av särskilt medicinskt värde. Uppdraget har återrapporterats till Socialdepartementet den 1 december 2017.

Rapporten finns översatt till engelska

Delrapporter

Delrapport 1: Definiera och värdera antibiotika med tillgänglighetsproblem (PDF, 726 kB)

Delrapport 2: Ekonomiska ersättningsmodeller för nya antibiotika samt äldre förskrivningar

Delrapport 3: Modeller för lagerhållning och distributionsvägar (PDF, 854 kB)

Delrapport 4: Modeller för ansvarsfull användning samt modeller för uppföljning (PDF, 531 kB)

Relaterad läsning

Tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 01229-2017