Tillgänglighet till särskilt viktiga antibiotika – En pilotstudie av en alternativ ersättningsmodell

Lyssna

I ett pilotprojekt har Folkhälsomyndigheten undersökt om en modell med garanterad ersättning till läkemedelsbolaget kan förbättra tillgången till medicinskt viktiga, nya antibiotika i Sverige. Utvärderingen visar att den testade ersättningsmodellen ledde till ökad tillgång på de aktuella antibiotikaprodukterna i vårt land och dessutom tillgång tidigare än andra jämförbara europeiska länder. Dessa antibiotika har använts till en begränsad men kritiskt sjuk patientgrupp som utan ersättningsmodellen skulle haft mycket få behandlingsalternativ.

Publikationen i engelsk version: Availability to antibiotics of particular importance – A Swedish pilot study of an alternative reimbursement model

Relaterad läsning

Tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23169