Tillsynsprotokoll – Rökförbud på skolgårdar och motsvarande områden inom barnomsorgen

Lyssna

Detta är en exempelmall för tillsynsprotokoll för tillsyn av rökfria skolgårdar. Protokollet är avsett som ett stöd vid tillsynsbesök och ger förslag på frågeställningar och kontrollområden.

Tillsynsprotokollet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 6
Artikelnummer: 20119