Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden

Lyssna

Denna vägledning är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden som vandrarhem, hotell, pensionat och campinganläggningar. Vägledningen beskriver dels miljö- och hälsoskyddsnämndernas ansvar för tillsyn, dels relevant miljölagstiftning.

Vägledningen kan också vara intressant för ägare av tillfälliga boenden, fastighetsägare samt andra myndigheter som har ansvar för tillsyn av tillfälliga boenden enligt annan lagstiftning.

Vägledningen ersätter den tidigare publikationen Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. som gavs ut av Socialstyrelsen 2004.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 19012