Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden

Lyssna

Denna vägledning är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden som vandrarhem, hotell, pensionat och campinganläggningar. Vägledningen beskriver dels miljö- och hälsoskyddsnämndernas ansvar för tillsyn, dels relevant miljölagstiftning.

Ny kunskap om tvättråd har kommit och därför har denna tillsynsvägledning uppdaterats för att överensstämma med ny tillsynsvägledning om hälsoskydd i skolor och förskolor och ny tillsynsvägledning om hygien och objektburen smitta – förebyggande hälsoskyddstillsyn.

Relaterad läsning

Tillsynsvägledning om hälsoskydd för olika typer av verksamheter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23240