Tillsynsvägledning om hälsoskydd i skolor och förskolor

Lyssna

Den här vägledningen om hälsoskydd i skolor och förskolor utgör ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken. Den kan också användas av verksamhetsutövare och andra intresserade. Vägledningen kan tillämpas för alla sorters grundskolor, förskolor, gymnasieskolor, fritidshem, samt även öppna förskolor och öppen fritidsverksamhet.

Vägledningen tar upp relevant miljölagstiftning och framförallt miljöfaktorer såsom städning och rengöring, luftkvalitet och ventilation, allergener, smittskydd och hygien. I vägledningen framgår exempel på vad som kan ingå i verksamhetsutövarens egenkontroll inom hälsoskydd och vad som kan kontrolleras vid tillsyn. I texten finns hänvisningar till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhusmiljö.

Relaterad läsning

Tillsynsvägledning skolor och förskolor

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 24098