Underlag för övning ”smitta ombord” – Karantänshamnar och karantänsflygplatser

Lyssna

För att minimera risken för internationell spridning av smittsamma ämnen och andra ämnen som kan utgöra ett hot mot människors hälsa finns i Sverige fem karantänsflygplatser och åtta karantänshamnar utsedda i enlighet med det internationella hälsoreglementet och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (IHMHL). Kommuner och regioner ansvarar för att de utsedda hamnarna och flygplatserna har tillgång till den personal och den utrustning som behövs. Den som ansvarar för verksamheten vid hamnen eller flygplatsen svarar för att det finns rutiner som säkerställer att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att förhindra spridning av smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Genom att öva ökar förmågan att hantera händelser och samsyn kan nås kring hur en misstänkt IHMH-händelse kan hanteras, rutiner testas samt ansvarsförhållanden klargöras.

Detta dokument har tagits fram som ett stöd till ansvariga aktörer i arbetet med att planera och genomföra övningar för att öka förmågan att hantera internationella hot mot människors hälsa (IHMH) vid utsedda karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Denna version innebär en revidering i enlighet med det förändrade ansvaret på nationell nivå, scenariot är dock detsamma.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 14
Artikelnummer: 01330-2017