Undvik att bli smittad och att smitta andra (affisch)

Lyssna

Smittämnen finns överallt i vår omgivning. Affischen ger råd om hur man kan skydda sig mot smitta.

Den går att skriva ut i såväl A4 som A3.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20087