Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Delredovisning 1

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion.

Den här publikationen är den första delredovisningen och innehåller en plan för genomförandet av uppdraget.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 21231