Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus HSLF-FS 2019:22

Lyssna

HSLF-FS 2019:22

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 7 oktober 2019
  • Utkom från tryck: 23 oktober 2019
  • Gäller från och med: 1 november 2019

Ersatt av: Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon. Radon (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2