Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:36

Lyssna

HSLF-FS 2020:36

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 29 juni 2020
  • Utkom från tryck: 7 juli 2020
  • Gäller från och med: 1 juli 2020

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2