Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning HSLF-FS 2020:42

Lyssna

HSLF-FS 2020:42

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 20 juli 2020
  • Utkom från tryck: 31 juli 2020
  • Gäller från och med: 23 juli 2020

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2