Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

Lyssna

HSLF-FS 2021:67

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 13 september 2021
  • Utkom från tryck: 20 september 2021
  • Gäller från och med: 29 september 2021

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2