Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. HSLF-FS 2021:73

Lyssna

HSLF-FS 2021:73

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 24 september 2021
  • Utkom från tryck: 30 september 2021
  • Gäller från och med: 29 september 2021

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2