Utrikesfödda och covid-19 – Konstaterade fall, IVA-vård och avlidna bland utrikesfödda i Sverige 13 mars 2020–15 februari 2021

Lyssna

Rapporten Utrikesfödda och covid-19 redovisar statistik över fall, IVA-vårdade, och dödlighet i covid-19. Rapporten bygger på analyser av uppgifter för perioden 13 mars 2020–15 februari 2021. Den visar att utrikesfödda i Sverige har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, med högre incidens av konstaterade fall och IVA-vård och högre dödlighet.

När det gäller den relativa risken för att hamna på IVA med covid-19, så är den högre för personer som är födda i Afrika och Mellanöstern jämfört med den svenskfödda befolkningen. Liknande överrisker kan ses för dödlighet för vissa grupper av utrikesfödda. En stor del av den ökade risken kan förklaras av bakomliggande socioekonomiska faktorer som har med utbildning, inkomst, yrke och boende att göra.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 61
Artikelnummer: 21051