Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer – Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Lyssna

Rapporten beskriver utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella, perioden 2005–2012.

Resultaten visar att de allra flesta homo- och bisexuella personer har ett bra eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots detta kvarstår stora skillnader i den självrapporterade hälsan och förutsättningarna för hälsa bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Under alla år rapporterar homo- och bisexuella personer ett sämre allmänt tillstånd än övriga befolkningen. Särskilt påtagligt är detta bland yngre personer, 16–29 år, i synnerhet bisexuella kvinnor.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän med ansvar för folkhälsofrågor samt till idéburna organisationer som arbetar med att främja hälsan bland homo- och bisexuella personer.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 – Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 171
Artikelnummer: 22116