Kunskapsunderlag för rekommendationer för vaccination mot covid-19 hösten 2022.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos, en ”höstdos,” till vissa grupper från den 1 september 2022. Vilken dos det blir till antal kan skilja sig åt beroende på tidigare rekommendationer.

Vidare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla övriga mellan 18 och 64 år skall erbjudas möjlighet till vaccination med ”höstdosen”.

Rekommendationerna för vaccination av barn kvarstår enligt tidigare rekommendationer.

Relaterad läsning