Vaccination mot covid-19 – Modellering av vaccinationsscenarier för att undersöka hur vaccination mot viruset som orsakar covid-19 påverkar smittspridning och sjuklighet

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har skapat olika vaccinationsscenarier för att undersöka hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 påverkas av vaccination. Resultaten från simuleringarna visar att vaccination reducerar antalet personer med svår sjukdom jämfört med utan vaccinering. Den största vinsten ses i gruppen 70 år och äldre. Det beror på att de flesta personer i prio-ordningens första två faser tillhör denna åldersgrupp. Eftersom tredje vågen förväntas tidigt under våren är det denna grupp som hunnit/hinner erbjudas vaccination före eller under tredje vågen.

Resultaten leder till följande slutsatser:

  • Viktigast för att begränsa en tredje våg av smittspridning av covid-19 under våren 2021 är att vi fortsätter hålla avstånd och vidtar andra grundläggande smittskyddsåtgärder.
  • Personer med störst risk för allvarlig sjukdom bör prioriteras för att förhindra dödsfall och undvika överbelastning av sjukvården i samband med en tredje våg under våren 2021.
  • Snar vaccination av så många som möjligt har större betydelse än variationer i skyddseffekt hos vaccinerna.
Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 21023