Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning – En litteraturgenomgång av aktuell evidens

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prematurfödda och barn som vårdas av andra orsaker på en neonatalavdelning bör vaccineras med dos 1 mot rotavirusinfektion när de ligger inne på avdelningen.

Rapporten är, utifrån aktuell evidens, tänkt att användas som ett stöd till administration av dos 1 av rotavirus vaccination till de barn som är aktuella för detta under vårdtid på neonatalavdelning.

De primära målgrupperna för denna rapport är de som arbetar inom den svenska neonatalvården, barnhälsovården och inom barnmedicin.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 21002