Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Lyssna

Alla kommuner ska ha riktlinjer för alkoholservering. Publikationen Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering ger förslag på områden som kan finnas i kommunens riktlinjer när serverings- och provsmakningstillstånd ska prövas. I vägledningen finns också den eller de bestämmelser som gör det möjligt att fatta beslut om en viss riktlinje.

Vägledningen är framför allt ett stöd för dig som handläggare av serverings- och provsmakningstillstånd på kommunen. Vägledningen vänder sig även till förtroendevalda och beslutsfattare i kommunen i arbetet med att ta fram eller revidera riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd. Den vänder sig även till dig som arbetar med tillsyn av alkohollagen på regional nivå.

Denna vägledning ersätter den tidigare publikationen Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering från 2012.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20048