Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Lyssna

Denna publikation beskriver hur Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer kan tillämpas, med flera exempel på buller och höga ljudnivåer i olika miljöer och situationer. Vägledningen är främst framtagen för att vara ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Folkhälsomyndigheten har gett ut tre publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer. Dessa tre publikationer ersätter handboken Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus som gavs ut av Socialstyrelsen 2008.

De övriga två hittar du här:

Om ljud och buller

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 18070-3