Denna publikation beskriver hur Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer kan tillämpas, med flera exempel på buller och höga ljudnivåer i olika miljöer och situationer. Vägledningen är främst framtagen för att vara ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Folkhälsomyndigheten har gett ut tre publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer. Dessa tre publikationer ersätter handboken Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus som gavs ut av Socialstyrelsen 2008.

De övriga två hittar du här:

Om ljud och buller

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 13 maj 2019
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 18070-3