Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa

Lyssna

Hur våra samhällen och städer är utformade påverkar hur vi arbetar, umgås och förflyttar oss. Detta påverkar i sin tur vår hälsa. Folkhälsomyndigheten har tagit fram materialet för att belysa vikten av att planera och bygga hälsofrämjande livsmiljöer för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Publikationen vänder sig i första hand till beslutsfattare och tjänstemän på kommuner och regioner som jobbar för en hållbar utveckling av våra fysiska livsmiljöer.

Relaterad läsning

Boende- och närmiljö för en god hälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23068