Varje rörelse räknas – Vardagsrörelsens betydelse och hur vi kan bryta stillasittandet

Lyssna

Den här boken handlar om vardagsrörelsen och i boken ges tips på hur stillasittandet kan brytas till fördel för mer rörelse i vardagen. Boken ger en kort inblick i vad forskningen säger om varför det är så viktigt samt hur aktuella rekommendationer om fysisk aktivitet ser ut och hur mycket vi rör oss nu för tiden. Innehållet i boken vilar på vetenskaplig grund och för den som vill veta mer finns källor längst bak i boken. All rörelse räknas och varje steg är ett steg mot bättre hälsa. I det arbetet kan alla vara med och bidra!

Boken är skriven av FRÄMJAFYS, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, 2020:06, Regeringskansliet. För en fullständig listning av författare, se sidan 3 i boken.

Relaterad läsning

Riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

Författare: FRÄMJAFYS
Publicerad:
Antal sidor: 35
Artikelnummer: 23190