Zero regrets – stärk åtgärder för hälsa i klimatarbetet

Lyssna

Klimatförändringen påverkar redan liv och hälsa världen över, särskilt för de personer som redan är sårbara. Att skydda och främja hälsan hos nuvarande och framtida generationer är ett av de starkaste argumenten för åtgärder att motverka klimatförändring och för en hållbar utveckling.

Inom WHO:s miljöhälsoprocess (EHP) finns en särskild arbetsgrupp som fokuserar på klimatförändringens påverkan på hälsa (Health in Climate Change - HIC). Arbetsgruppen har tagit fram skriften Zero regrets, som lyfter fram behov och handlingsvägar för att kunna arbeta aktivt med hälsofrågor i klimatarbetet.

Zero regrets riktar sig till särskilt till beslutsfattare inom hälsosektorn, men även inom andra sektorer som påverkar hälsa, och till företrädare för civilsamhället. Syftet är att belysa åtgärder som bidrar till både god hälsa och en god miljö, och som kan implementeras på nationell, regional eller lokal nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23192