Inspiration, tips och stödmaterial kommunledning

Nedan finns stöd, tips och inspiration för arbetet med kriterierna.

Mer information

Stöd vid upphandling av livsmedel

Hitta hållbarhetskriterier (upphandlingsmyndigheten.se)

Utbildningsmaterial för samhällsorientering och SFI

Hälsa och antibiotika för SO-kommunikatörer (vamed.se)
Inloggning: antibiotikasmartsverige
Lösen: Antibiotika

Stöd för implementering

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet (folkhalsomyndigheten.se)

Annat

Skydda antibiotikan (skyddaantibiotikan.se)