Kurs om sektorsövergripande hantering av biorisker vid B-händelser (BAMSE24)

Lyssna

Kursen ger deltagarna ökad medvetenhet om biologiska hot, biorisker och hanteringen av dessa i samverkan med andra berörda aktörer. Fokus ligger på den personliga skyddsutrustningen som används vid en B-händelse.

Datum: 20 november 2024 - 22 november 2024
Plats: Best Western Plus, Bromma
Ort: Stockholm

Kursen genomförs genom stöd från Anslag 2:4 Krisberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) och har som övergripande målsättning att stärka svensk förmåga till hantering av B-händelser i samhället.

Målgrupp

Operativ personal som är involverad i CBRNE-utbildning inom exempelvis brottsbekämpande organisationer, ambulanssjukvård eller annan akutsjukvård, räddningstjänst och andra civila eller militära aktörer som kan komma att involveras vid en B-händelse.

Anmälan

I första hand erbjuds plats till en deltagare per organisation. Max antal deltagare är ca 50 personer.

Kursledningen förbehåller sig rätten att prioritera deltagare för att skapa så stor spridning mellan sektorerna som möjligt.

Sista dag för anmälan är 2 september 2024.

Besked om du erhållit plats på kursen lämnas i slutet av september.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta projektledare Åsa Szekely Björndal, Folkhälsomyndigheten,

tel. 070-622 24 34 

asa.bjorndal@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan till kurs om sektorsövergripande hantering av biorisker vid B-händelser (BAMSE24)

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.