Fukt och mikroorganismer – seminarieserie 2017

Lyssna

Om tillsyn av fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler. Vilka regler gäller och vilka utmaningar finns? Webbsändning 8 november 2017 i Alvesta. Filmerna är textade.

Film: Inledning

Film: Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer

Med filmen är Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer (PDF, 2,1 MB)

Film: Hälsorisker och hälsoeffekter av fukt och mikroorganismer

Med filmen är Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Hälsorisker och hälsoeffekter av fukt och mikroorganismer (PDF, 492 kB)

Film: Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat

Med filmen är Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat (PDF, 865 kB)

Film: Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv

Med filmen är Lina Boström och Daniel Sundvall, Folkhälsomyndigheten.

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv (Lina Boström) (PDF, 591 kB)

Fukt och mikroorganismer ur ett rättsligt perspektiv (Daniel Sundvall) (PDF, 707 kB)
Daniels presentation drogs inte på webbinariet i Alvesta 2017-11-08. Den presenterades i Umeå 12/10, i Solna 18/10 och i Göteborg 25/10 under 2017.

Film: Tillsyn av fukt och mögel

Med filmen är Sandra Johannesson, Lunds kommun.

Tillsyn av fukt och mögel (PDF, 587 kB)

Film: Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - svårigheten med att mäta

Med filmen är Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - svårigheten med att mäta (PDF, 906 kB)

Film: Utreda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning

Med filmen är Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Film: Åtgärda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning

Med filmen är Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem - Folkhälsomyndighetens vägledning (PDF, 1,5 MB)

Film: Avrundning

Avrundning av dagen.