Hur mår och lever unga under och efter pandemin?

Lyssna

På temat ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin presenterades erfarenheter och framåtblickar, ungas röster om hur pandemin har påverkat dem och forskning om covid-19-pandemins konsekvenser för unga. Filmer från konferensen den 17 juni 2022.

Inledning: Uppföljning, erfarenheter och framåtblickar

Med i filmen är Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten och Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet

Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin

Med i filmen är Anna Bessö, avdelningschef Folkhälsomyndigheten

Rapport Folkhälsomyndigheten: Unga och covid-19-pandemin – ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Barnkonventionen i praktiken

Med i filmen är Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Barnombudsmannen, Anders Lindquist, verksamhetscontroller, Skolverket och Daniel Sundvall, utredare, Folkhälsomyndigheten

Rapport Barnombudsmannen: Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan? (barnombudsmannen.se)

Samtal och reflektion över de senaste två åren

Med i filmen är Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Ungas röster

Med i filmen är Josefin Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer, Eldin Nurkovic, styrelseledamot, Sveriges Ungdomsråd och Sargon Orahim, verksamhetsutvecklare, Changers Hub

Rapport Sveriges Elevkårer: Larmrapport från Sveriges gymnasieelever: Majoritet mått dåligt av distansundervisning (sverigeselevkarer.se)

Forskning om covid-19-pandemins konsekvenser för unga

Med i filmen är Anja Norell, utbildningschef och forsknings-assistent på Mångkulturellt centrum och Frida Jonsson, forskare vid Umeå universitet

Summering och avslutning

Med i filmen är Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten