Unga och covid-19-pandemin – ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Lyssna

I den här rapporten presenterar Folkhälsomyndigheten hur covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna har påverkat äldre ungdomars och unga vuxnas hälsa, levnadsvanor, upplevelser och erfarenheter under 2021. Rapporten baseras på såväl svensk empiri som internationell forskning. Målgrupper för publikationen är aktörer som har uppdrag inom folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå, och som på olika sätt arbetar med att främja ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Bilaga till rapporten Unga och covid-19-pandemin (PDF, 457 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22003