Clostridioides difficile (PCR)

Lyssna

Helgenomsekvensering inom nationell övervakning, epidemiologisk typning (helgenomsekvensering, SNP-analys).

Indikation

Nationell mikrobiologisk övervakning av Clostridioides difficile-infektion.

Provmaterial

Isolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat i transportmedium i rumstemperatur.

Svarstid
Sammanställning av svar utgår till insändaren. Resultaten sammanställs och redovisas även i rapporter.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Epidemiologisk typning av C. difficile med helgenomssekvensering utanför den nationella mikrobiella övervakningen kan utföras på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.