Analystyp
Indikation

Nationell mikrobiologisk övervakning av Clostridium difficile-infektion. Minst fem isolat per laboratorium samlas in två gånger per år, v11 och v39.

Provmaterial

Isolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat i transportmedium i rumstemperatur.

Svarstid Sammanställning av svar utgår till insändaren. Resultaten sammanställs och redovisas även i rapporter.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Epidemiologisk typning av C. difficile med PCR ribotypning utanför den nationella mikrobiella övervakningen kan utföras på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Helgenomsekvensering av C. difficile kan utföras.
Typning med MALDI-TOF i epidemiologiskt syfte kan utföras.