P3-laboratoriet

Lyssna

I P3-laboratoriet hanteras smittämnen för vilka det föreligger risk för allvarliga konsekvenser i form av svår sjukdom om en person exponeras. Det rör sig om smittämnen som kan vara mycket smittsamma eller som ger infektioner som det finns begränsade möjligheter att bota och/eller förebygga.

Exempel på smittämnen som hanteras i P3-laboratorium är bakterier som orsakar mjältbrand, tuberkulos, harpest och klassisk pest och virus som orsakar denguefeber, West Nile-feber, fästingburen hjärnhinneinflammation och MERS-coronavirus.

P3-laboratoriet tillsammans med P4-laboratoriet utgör en viktig del av den nationella mikrobiologiska beredskapen, laboratorierna tillåter att myndigheten kan ta emot och analysera prover från patienter där det finns misstanke om de allra allvarligaste infektionssjukdomarna. För att upprätthålla och utveckla verksamheten i P3-laboratoriet bedrivs forsknings och utvecklingsprojekt samt myndighetsgemensamma projekt för att stärka den svenska krisberedskapen. Myndigheten kan även mot kostnad erbjuda externa organisationer plats i laboratoriet.

Mer att läsa inom Säkerhetslaboratorierna