Elektronmikroskopisk analys

Lyssna

På Folkhälsomyndigheten har vi möjlighet att detektera och visualisera virus med hjälp av elektronmikroskop. Faciliteten används främst för att påvisa och identifiera virus då konventionella metoder inte lyckats påvisa smittämnet.

Metoden utgör en del av den nationella mikrobiologiska beredskapen och lämpar sig för alla typer av virus från både djur och människa. Exempel på situationer där elektronmikroskopisk analys rekommenderas är exempelvis utbrott eller patientfall då man misstänker att smittämnet kan ha förändrats på ett sätt som gör att specifika molekylärbiologiska metoder inte längre fungerar. Då metoden inte har lika hög känslighet som molekylära metoder mottas gärna prov från ett flertal patienter under ett utbrott.

Faciliteten har ett transmissionselektronmikroskop:

  • Tecnai TM G2 Spirit bioTWIN

Skicka in prov

Kontakta alltid Mikrobiologens kundtjänst innan du skickar in prov.

Flertalet olika provmaterial kan analyseras.

Det går även bra att kontakta oss vid andra frågeställningar.