Elektronmikroskopisk analys

Lyssna

På Folkhälsomyndigheten kan vi med elektronmikroskop detektera och visualisera virus. Faciliteten används främst till att påvisa och identifiera humana virus vid till exempel utbrott då konventionella metoder inte detekterar smittämnet samt vid analys av virus från djur där andra metoder saknas.

Metoden utgör en viktig del av den nationella mikrobiologiska beredskapen och kan med fördel användas då misstanke om nytt eller förändrat smittämne föreligger och där man kan misstänka att specifika molekylärbiologiska metoder inte fungerar.

Myndigheten samverkar med Statens Veterinärmedicinska anstalt i syfte att öka den nationella kapaciteten för elektronmikroskopisk analys för påvisning av smittämnen.

Faciliteten har två transmissionselektronmikroskop:

  • Tecnai TM G2 Spirit bioTWIN
  • CM100

Skicka in prov

Kontakta alltid Mikrobiologens kundtjänst innan du skickar in prov.

Det går även bra att kontakta oss vid andra frågeställningar.