Sidoutbildning och kurser för ST-läkare

Lyssna

Under 2024 erbjuder Folkhälsomyndigheten en sidoutbildning i klinisk mikrobiologi och en SK-kurs i bioriskhantering. Läs mer om innehåll och omfattning under respektive sida.

Kurser att söka till

  • SK-kurs Hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier

    Folkhälsomyndigheten erbjuder SK-kursen ”Hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier”. Kursen riktar sig till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk kemi, vårdhygien och infektionssjukdomar.

  • Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi

    Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare vecka 42, 43 och 45 hösten 2024. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.