Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi

Lyssna

Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare vecka 42, 43 och 45 hösten 2024. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.

Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi, vecka 42, 43 och 45 hösten 2024

I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2015:8), vilken reglerar innehållet i ST-utbildningen, preciseras att den blivande specialisten bland annat ska ha kunskaper om ovanliga mikrobiologiska analyser som endast utförs vid referenslaboratorium samt behärska principer för regionalt och nationellt smittskyddsarbete. Denna tre veckor långa sidoutbildning på plats i Solna, Folkhälsomyndigheten, är särskilt utformad för att uppfylla dessa lärandemål.

Om utbildningen

Utbildningens längd är tre veckor på heltid och genomförs årligen under hösten. Utbildningen blandar interaktiva sessioner med föreläsningar och studiebesök i laboratoriet. I utbildningen ingår även ett fördjupningsarbete.

Hemmakliniken bekostar lönemedel under utbildningstiden, kursen är avgiftsfri men kost och logi är inte inkluderat.

Ansökan (för placering under hösten 2024)

Kursen genomförs på plats i Folkhälsomyndighetens lokaler under 3 veckor.

Kursveckor under hösten 2024 är 42, 43 och 45.

Anmälan till Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi görs via formuläret på sidan. Anmälan brukar öppnas under vårmånaderna och antagning meddelas vanligen i slutet av april.

Är du ST-läkare och intresserad av dessa utbildningsplatser ska du ansöka om plats via anmälningssidan, men för att din ansökan ska vara komplett behöver du även skicka in:

  • Intyg om pågående ST-utbildning

Detta dokument skickas till: Marika Sjöbeck, marika.sjobeck@folkhalsomyndigheten.se

eller via post:
Folkhälsomyndigheten
att. Marika Sjöbeck
171 82 Solna

Sista anmälningsdatum

Anmälan är nu stängd. Sista dag för anmälan var 28 april 2024.

Besked om antagen placering meddelas kort därefter.

Folkhälsomyndighetens roll

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. En av myndighetens uppgifter är att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. På myndigheten bedrivs epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering, forskning och metodutveckling, kvalitetsstöd, biomedicin och omfattande information och utbildningsinsatser.

Utöver detta utförs så kallad ”speciell diagnostik”. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av högrisk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.